نمونه کارها

سامانه مدیریت جلسات رفاه اول - لیست جلسات
طراحی سایت اختصاصی

سامانه مدیریت جلسات رفاه اول

سامانه مدیریت جلسات رفاه اول یک سامانه تحت وب برای مدیریت جلسات، موضوعات و مصوبات آنها است. سامانه قادر است پس از ثبت و پیگیری جلسات اطلاع رسانی جهت انجام مصوبات محول شده به حاضرین جلسه و اطلاع رسانی به کاربران جهت شرکت در جلسات آتی انجام دهد.

نمایش نمونه کار »
سامانه مدیریت پروژه رفاه اول
طراحی سایت اختصاصی

سامانه مدیریت پروژه رفاه اول

سامانه مدیریت پروژه رفاه اول یک سامانه تحت وب برای مدیریت پروژه و فعالیتهای این موسسه می باشد. سامانه قادر است پس از ثبت و پیگیری پروژه ها اطلاعات آماری در رابطه با موضوعات خرد و کلان موسسه ارائه نماید.

نمایش نمونه کار »
جستجو
آخرین دیدگاه های نمونه کارها