پرداخت آنلاین مبلغ دلخواه

جهت پرداخت مبلغ به حساب آنیل طراح از فرم زیر استفاده نمایید.

این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .